دوشنبه, 2 مهر 1397
عنوان : آگهی مناقصه عمومی احداث پارك محله ای در خیابان30متری شهدا
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ 
عنوان گروه خبري : مناقصه عمومی .
منبع خبر : اداره روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری قدس

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهی مناقصه عمومی احداث پارک محله ای در خیابان30متری شهدا

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به احداث پارک محله ای در خیابان 30متری شهدا(محله محمدآباد) با برآورد اولیه7/100/000/000ریال  از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت(شرکتهای دارای حداقل رتبه5 ابنیه)  اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در:شهر قدس،بلوار45متری انقلاب اسلامی،ساختمان مرکزی شهرداری قدس،طبقه دوم با ارایه معرفی نامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

- خرید اوراق مناقصه به مبلغ500/000ریال قابل واریز به حساب  0105708298000 بانک ملی شعبه شهر قدس

- سپرده شرکت در مناقصه معادل5% برآورد اولیه می باشد.

- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.

- سایر جزییات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

- پرداخت مبلغ قرارداد بصورت 50% نقد و 50% تهاتر می باشد.

 

چاپ اول:97/02/24 روزنامه عصر رسانه

چاپ دوم: 97/02/31 روزنامه عصر رسانه


تعداد بازدید : 151

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0