يکشنبه, 4 فروردين 1398
رو عنوان : نماینده شورای اسلامی شهر در شورای فنی شهرداری قدس خبر داد:
عنوان : بررسی پیشنهاد قیمت شركت‌كنندگان در مناقصات جدولگذاری و تعمیرات جداول معابر سطح شهر
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ 
منبع خبر : مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری قدس

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

نماینده شورای اسلامی شهر در شورای فنی شهرداری قدس خبر داد:

بررسی پیشنهاد قیمت شرکت‌کنندگان در مناقصات جدولگذاری و تعمیرات جداول معابر سطح شهر

نماینده شورای اسلامی شهر در شورای فنی شهرداری قدس از بررسی پیشنهاد قیمت شرکت‌کنندگان در مناقصات جدولگذاری و تعمیرات جداول معابر سطح شهر در آخرین جلسه شورای فنی شهرداری خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری قدس، منصور حیدری، نماینده شورای اسلامی شهر در شورای فنی شهرداری قدس با اشاره به برگزاری جلسه این شورا برای بررسی پیشنهاد قیمت شرکت‌کنندگان مناقصات، اظهار داشت: هدف اصلی از برگزاری جلسات شورای فنی، ارتقای کیفی پروژه‌های عمرانی شهر از طريق به‌کارگیری پیمانکاران توانمند و صلاحیت‌دار است، به گونه‌ای که برونداد کارهای اجرايی پیمانکاران در ارجاع کارهای بعدی به ايشان در نظر گرفته می‌شود. ايجاد فضای رقابتی کیفی و توجه به اخلاق حرفه‌ای و توانمندسازی شرکت‌های پیمانکاری از ديگر اهداف اصلی این شوراست.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف شورای فنی شهرداری بررسی پیشنهاد قیمت شرکت‌کنندگان در مناقصات است، ادامه داد: بر این اساس، در این جلسه شورای فنی پیشنهاد قیمت شرکت‌کنندگان در مناقصات جدولگذاری و تعمیرات جداول معابر سطح شهر مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت که تصمیماتی در این رابطه اتخاذ شد.

عضو شورای فنی شهرداری قدس مطرح کرد: در خصوص پیشنهاد قیمت شرکت‌کنندگان مناقصات جدولگذاری معابر، پس از بررسی مدارک، ضرایب و پیشنهاد قیمت 6 شرکت حاضر در مناقصات، یکی از این شرکت‌ها با توجه به ضریب پایین‌تر و همچنین سوابق مثبت قراردادی در خصوص کیفیت اجرای کار، جهت هرگونه بهره‌برداری اعلام شد.

حیدری در خصوص بررسی پیشنهاد قیمت شرکت‌کنندگان مناقصات تعمیرات جداول معابر سطح شهر نیز خاطرنشان کرد: پیرو بررسی مدارک و قیمت پیشنهادی 3 شرکت حاضر در این مناقصات و با توجه به برآورد اعلامی و بررسی آنالیز ارائه‌شده، دامنه پیشنهادی 3/1 تا 35/1 فهرست بهای راه و باند سال 97 به عنوان محدوده مورد تایید این شورا جهت قرارداد تعمیرات جداول اعلام می‌شود.


تعداد بازدید : 135

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0