يکشنبه, 4 فروردين 1398
عنوان : آگهی مناقصه عمومی احداث جایگاه فروش محصولات كشاورزی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ 
عنوان گروه خبري : مناقصه عمومی .
منبع خبر : مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر و شهرداری قدس

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهی مناقصه عمومی احداث جایگاه فروش محصولات کشاورزی

شهرداری شهرقدس در نظر دارد نسبت به احداث جایگاه فروش محصولات کشاورزی با برآورد اولیه 1/610/228/996 ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت ( شرکت های دارای حداقل رتبه 5 ابنیه) اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در:شهر قدس،بلوار45متری انقلاب اسلامی،ساختمان مرکزی شهرداری قدس،طبقه دوم با ارایه معرفی نامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

- خرید اوراق مناقصه به مبلغ500/000ریال قابل واریز به حساب  0105708298000 بانک ملی شعبه شهر قدس

- سپرده شرکت در مناقصه معادل %5 برآورد اولیه به مبلغ 80/511/448 ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی می باشد.

- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.

- پرداخت مبلغ قرارداد بصورت50%نقد و50%تهاتر می باشد.

- سایر جزییات در اسناد مزایده قید گردیده است.

 

چاپ اول:97/09/07 روزنامه ایمان

چاپ دوم: 97/09/14 روزنامه ایمان


تعداد بازدید : 87

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0