يکشنبه, 5 خرداد 1398
عنوان : آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید 3 دستگاه مینی چیلر
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 
عنوان گروه خبري : مناقصه عمومی .
منبع خبر : مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری قدس

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید 3 دستگاه مینی چیلر

شهرداری شهرقدس در نظر دارد نسبت به خرید 3 دستگاه مینی چیلر با برآورد اولیه 2/800/000/000 از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

متقاضیان  می توانند ظرف مدت10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس،بلوار45متری انقلاب اسلامی، ساختمان مرکزی شهرداری قدس، طبقه سوم با ارایه معرفینامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
 

- خرید اسناد مناقصه به مبلغ500/000ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملی شعبه شهر قدس

- سپرده شرکت در مناقصه معادل5% برآورد اولیه به مبلغ 140/000/000 و به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی می باشد.

- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.

- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

- پرداخت مبلغ قرارداد بصورت50% نقد و50% تهاتر می باشد.
 

چاپ اول: 97/10/15روزنامه کارو کارگر

چاپ دوم: 97/10/22 روزنامه کارو کارگر


تعداد بازدید : 61

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0