يکشنبه, 4 فروردين 1398
عنوان : آگهی مناقصه عمومی اجرای روكش لایه توپكا باند جنوبی بلوار شهدای اصناف (جاده معادن)
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 
عنوان گروه خبري : مناقصه عمومی .
منبع خبر : مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری قدس

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهی مناقصه عمومی اجرای روکش لایه توپکا باند جنوبی بلوار شهدای اصناف (جاده معادن) 

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای روکش لایه توپکا باند جنوبی بلوار شهدای اصناف (جاده معادن) با برآورد اولیه 4/500/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت (شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 راه وباند) اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت  10 روز کاری از تاریخ  چاپ  نوبت دوم  آگهی که  به  فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در : شهرقدس، بلوار انقلاب  اسلام ، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قد ، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام  نمایند.

-  خرید  اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملی شعبه شهر قدس
-  سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 ٪ برآورد اولیه به مبلغ  225/000/000 ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضماتنامه  معتبر بانکی میباشد.
- سپرده  نفرات  اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
- سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
-  پرداخت مبلغ  قرارداد به صورت 50٪ نقد و 50٪ تهاتر می باشد.

 

چاپ اول: 97/10/15 روزنامه سایه
چاپ دوم: 97/10/22 روزنامه سایه

 


تعداد بازدید : 83

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0