يکشنبه, 4 فروردين 1398
عنوان : آگهی مناقصه عمومی تكمیل محوطه آمفی تئاتر(سر درب باغ ملی)
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 
عنوان گروه خبري : مناقصه عمومی .
منبع خبر : مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری قدس

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


آگهی مناقصه عمومی تکمیل محوطه آمفی تئاتر(سر درب باغ ملی)

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به تکمیل محوطه آمفی تئاتر(سر درب باغ ملی) با برآورد اولیه 9/061/219/351  ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت (شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 ابنیه) اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک  هفته از نوبت اول چاپ  خواهد  شد  با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع  در : شهرقدس، بلوار انقلاب اسلامی، ساختمان مرکزی  شهرداری شهر قدس، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام  نمایند.

-  خرید اوراق مناقصه به مبلغ  500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملی شعبه شهر قدس
-  سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 ٪ برآورد اولیه به مبلغ  453/060/968  ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضماتنامه معتبر بانکی میباشد.
- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد  مسترد  نمی گردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
- سایر جزئیات در اسناد مناقصه  قید گردیده است.
-  پرداخت مبلغ قرارداد به صورت50٪ نقد و 50٪ تهاتر می باشد.

چاپ اول: 97/10/15 روزنامه نسل فردا
چاپ دوم: 97/10/22 روزنامه نسل فردا

 


تعداد بازدید : 103

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0