شنبه, 27 دی 1399
  • ساعت : ۱۴:۲۸:۱۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 
  • تعداد بازدید : 53
تداوم برخورد قاطع شهرداری با تخلفات ساختمانی
یكی دیگر از آرای كمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قدس اجرا شد
با اجرای یکی دیگر از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قدس، ورودی ملکی واقع در منطقه یک شهرقدس توسط واحد اجرائیات شهرداری این منطقه مسدود گردید.

به گزارش روابط عمومي منطقه یک شهرداری قدس، مهندس اسدی مدیر منطقه یک شهرداری قدس از اجرای یکی دیگر از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ خبر داد و گفت: در راستای اجرای رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ و اجرای رای ۶۶۲ با شماره پرونده ۲۷۸۵۸ دادستانی محترم شهرستان قدس، ورودی ملکی واقع در بلوار امام حسین(ع) به دلیل تخلفات ساختمانی از سوی واحدهای کنترل نظارت و اجرای احکام منطقه یک شهرداری  گردید.

وی با بیان اینکه به صورت مداوم با تخلفات ساختمانی قاطعانه برخورد خواهد شد، افزود: با توجه به صدور اخطاریه اولیه و نهایی و عدم توجه مالک ملک مورد نظر به حکم شهرداری، واحد اجرائیات منطقه یک با مالک برخورد قانونی داشته و با استفاده از نیوجرسی ورودی ملک مسدود گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0