شنبه, 27 دی 1399
  • ساعت : ۲۱:۱۸:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 40
تداوم برخورد قاطع شهرداری قدس با تخلفات ساختمانی
تخریب ۹۷ مترمربع بنای تجاری غیر مجاز در راستای اجرای یكی دیگر از آرای كمیسیون ماده ۱۰۰
با اجرای یکی دیگر از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قدس، ۹۷ مترمربع بنای غیر مجاز از یک واحد تجاری واقع در منطقه ۲ شهرقدس توسط واحد اجرائیات شهرداری این منطقه تخریب و دیوارکشی گردید.

به گزارش روابط عمومي منطقه ۲ شهرداری قدس، مهدی عزیزی مدیر منطقه ۲ شهرداری قدس از اجرای یکی دیگر از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ خبر داد و گفت: در راستای اجرای رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ و اجرای رای ۱۵ در خصوص پرونده ۴۰۴۷۳ دادستانی محترم شهرستان قدس، ۹۷ مترمربع بنای غیر مجاز از یک واحد تجاری، به دلیل تخلفات ساختمانی از سوی واحدهای کنترل نظارت و اجرای احکام منطقه ۲ شهرداری تخریب گردید.

وی با بیان اینکه به صورت مداوم با تخلفات ساختمانی قاطعانه برخورد خواهد شد، افزود: با توجه به صدور اخطارهای اولیه و عدم توجه مالک، ملک مورد نظر به حکم شهرداری، توسط واحد اجرائیات منطقه ۲ با مالک برخورد قانونی شده و مقدار غیر مجاز بنای این ملک تجاری تخریب شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0