پنج‌شنبه, 30 دی 1400
  • ساعت : ۸:۲۵:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 221
    /  2
واگذاری بهره برداری از واحدهای تجاری و اداری

آگهی مناقصه عمومی

واگذاری بهره برداری از واحدهای تجاری و اداری

نوبت چاپ اول : 1400/08/18

نوبت چاپ دوم : 1400/08/25

روزنامه سیاست(آفرینش)

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0