پنج‌شنبه, 30 دی 1400
  • ساعت : ۹:۵۳:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 156
    /  2
واگذاری واحدهای تجاری و اداری بصورت اجاره

آگهی مناقصه عمومی

 

واگذاری واحدهای تجاری و اداری بصورت اجاره براساس قیمت پایه کارشناسی رسمی و برای مدت یکسال شمسی ازطریق مزایده عمومی

نوبت چاپ اول : 1400/09/25

نوبت چاپ دوم : 1400/10/02

روزنامه سیاست (آفرینش)

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0