سه‌شنبه, 3 خرداد 1401
  • ساعت : ۸:۲۵:۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ 
  • تعداد بازدید : 87
    /  2
فروش سیمی تریلر اتاق و شاسی- نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی

شهرداري شهرقدس در نظر دارد نسبت به فروش سیمی تریلر اتاق و شاسی بصورت یکجا ازطریق مزایده عمومی اقدام نماید.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/21

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/01/28

روزنامه نقش اقتصاد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0