يکشنبه, 14 خرداد 1402
  • ساعت : ۱۹:۱۵:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 
  • تعداد بازدید : 109
راه اندازی خط تفكیك و بازیافت زباله

آگهی مزایده عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به راه اندازی خط تفکیک و بازیافت زباله در ایستگاه میانی انتقال پسماند را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یک ساله اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نوبت چاپ دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

روزنامه آفتاب

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0