جمعه, 10 تير 1401
  • ساعت : ۸:۳۶:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ 
  • تعداد بازدید : 35
    /  2
جمع آوری پسماند خشك وضایعات شهری

آگهی مناقصه عمومی

جمع آوری پسماند خشک وضایعات شهری

نوبت چاپ اول : 1401/03/26

نوبت چاپ دوم : 1401/04/02

روزنامه ایران- اقتصادی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0