شنبه, 29 مرداد 1401
  • ساعت : ۹:۲۳:۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 51
    /  2
برون سپاری امور خدمات شهری منطقه یك

آگهی مناقصه عمومی

برون سپاری امور خدمات شهری منطقه یک

نوبت چاپ اول : 1401/04/05

نوبت چاپ دوم : 1401/04/12

روزنامه کلان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0