يکشنبه, 26 فروردين 1403
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 697
next    /  2 prev
فروش ۱۴ دستگاه خودرو نیمه سنگین و...(نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به فروش 14 دستگاه خودرو نیمه سنگین ، سبک و موتورسیکلت و 5 دستگاه اتاق کمپرسی سبک و نیمه سنگین و 5 دستگاه کانکس و ضایعات موجود در انبار داغی سازمان مدیریت پسماند از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

تاریخ انتشار نوبت اول: 28 / 04 / 1401
تاریخ انتشار نوبت دوم: 04 / 05 / 1401

روزنامه اقتصادسرآمد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0