پنج‌شنبه, 10 آذر 1401
  • ساعت : ۸:۳:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ 
  • تعداد بازدید : 291
    /  2
اجرای آسفالت معابر باغ تیموری(نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای آسفالت معابر باغ تیموری با برآورد اولیه 000 / 000 / 500 / 21 ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.
- برآورد اولیه با احتساب کسور قانونی و 9 % مالیات بر ارزش افزوده میباشد.

نوبت چاپ اول : 1401/05/04

نوبت چاپ دوم : 1401/05/11

روزنامه سراج

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0