يکشنبه, 14 خرداد 1402
  • ساعت : ۱۳:۴۸:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ 
  • تعداد بازدید : 45
    /  2
احداث پارك مبارزان-(نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به احداث پارک مبارزان از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.


نوبت چاپ اول : 1402/02/27

نوبت چاپ دوم : 1402/03/03

روزنامه پول و ارز

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0