پنج‌شنبه, 10 اسفند 1402
  • ساعت : ۰۹:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ 
  • تعداد بازدید : 85
next    /  2 prev
اجرای پروژه خرید انشعاب ... (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه خرید انشعاب و پرداخت هزینه جابجایی تیر برق های سطح شهر(بلوار انقلاب، ورودی زیتون، خیابان عمارت و بلوار دانش آموز و جنب سپاه و گلبرگ) از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : ۱۴۰۲/11/07

نوبت چاپ دوم: ۱۴۰۲/11/14

روزنامه ثروت

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0