پنج‌شنبه, 24 خرداد 1403
  • ساعت : ۱۳:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 118
next    /  2 prev
اجرای پروژه تكمیل فضای ورزشی و... (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه تکمیل فضای ورزشی، سرویس بهداشتی و محوطه بوستان شهید عزیزی از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : ۱۴۰۲/11/03

نوبت چاپ دوم: ۱۴۰۲/11/10

روزنامه روزان ( مرز و بوم )

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0