پنج‌شنبه, 24 خرداد 1403
  • ساعت : ۱۳:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ 
  • تعداد بازدید : 114
next    /  2 prev
ادامه تكمیل احداث ساختمان شهیدرجایی (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به ادامه تکمیل احداث ساختمان شهیدرجایی  از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : 1403/02/09

نوبت چاپ دوم: 1403/02/16

روزنامه سیاست

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0