پنج‌شنبه, 24 خرداد 1403
  • ساعت : ۱۰:۰۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 35
next    /  2 prev
شهربازی پارك حضرت ولیعصر(عج)- (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به عرصه ای به مساحت 1800 متر مربع در پارک حضرت وليعصر ( عج ) که اکنون بعنوان شهر بازی از آن استفاده ميشود و دارای دفتراداری وسرویس بهداشتی می باشد را بمنظور استفاده شهربازی بصورت اجاره یک ساله از طریق مزایده عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : 1403/03/16

نوبت چاپ دوم: 1403/03/23

روزنامه اقتصاد مردم

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0