پنج‌شنبه, 24 خرداد 1403
  • ساعت : ۱۰:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 29
next    /  2 prev
احداث هتل آپارتمان-اجرای تكمیل استادیوم شهدای شهر قدس

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به   احداث هتل آپارتمان -   اجرای تکمیل استادیوم شهدای شهر قدس از طریق مزایده عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : 1403/03/17

نوبت چاپ دوم: 1403/03/24

روزنامه اقتصادی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0