پنج‌شنبه, 24 خرداد 1403
  • ساعت : ۱۰:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 29
next    /  2 prev
اجرای پروژه احد اث مدرسه 12 كلاسه (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به  اجرای پروژه احداث مدرسه 12 کلاسه از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : 1403/03/17

نوبت چاپ دوم: 1403/03/24

روزنامه دارایی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0