پنج‌شنبه, 24 خرداد 1403
  • ساعت : ۱۰:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 28
next    /  2 prev
واگذاری منافع حاصل ازجمع آوری و تملك پسماند...(نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری منافع حاصل ازجمع آوری و تملک پسماند خشک و ضایعات شهری از طریق مزایده عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : 1403/03/30

نوبت چاپ دوم: 1403/04/06

روزنامه همصدا

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0