سه‌شنبه, 2 مرداد 1403
  • ساعت : ۱۲:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 
  • تعداد بازدید : 42
next    /  2 prev
اجرای پروژه پخت، حمل و پخش آسفالت...

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه پخت، حمل و پخش آسفالت (در ازای قیر دولتی دریافتی از کارفرما) از طریق مزایده عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : 1403/03/13

نوبت چاپ دوم: 1403/03/20

روزنامه توسعه ایرانی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0