سه‌شنبه, 2 مرداد 1403
  • ساعت : ۱۲:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 
  • تعداد بازدید : 74
next    /  2 prev
اجرای پروژه تكمیل و تجهیز پارك خطی...

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه تکمیل و تجهیز پارک خطی کمربندی سبز تهران و شهریار از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : 1403/03/22

نوبت چاپ دوم: 1403/03/29

روزنامه تفاهم

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0