دوشنبه, 1 مرداد 1403
  • ساعت : ۱۰:۰۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 91
next    /  2 prev
اجرای پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی(حد فاصل بلوار شهدا تا خیابان شاه بوداغیان و سطح شهر) از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : 1403/04/10

نوبت چاپ دوم: 1403/04/17

روزنامه سایه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0