يکشنبه, 25 مهر 1400
مصوبات 1400/6/9

بند یکم : لایحه شماره 13498/3 مورخ 1400/6/6 شهرداری قدس،  در نظر دارد باتوجه به اینکه آقای  مسعود حسنی  بدون اجازه  شهرداری  و بطور  غیر قانونی  و به ناحق  مبادرت  به اخذ سند  جهت جنگل کاری  و ملک  مورد تصرفی شهرداری به  مساحت 4231/75 متر مربع  واقع در  بلوار مدافعان حرم نموده است ، فلذا به لحاظ  اهمیت  موضوع  و در راستای  جلوگیری از تضییع اموال عمومی  با انعقاد  قرارداد  با وکیل  دادگستری  آقای احسان اله حیدری  از وکلای مجرب موضوع از طریق محاکم  پیگیری گردد،که این  انعقاد  مستلزم  تامین هزینه  به مبلغ 2/000/000/000 ریال  از محل  اعتبارات  مصارف  اقتصادی  و ردیف بودجه  120801 می باشد .قابل ذکر است  مبلغ 500/000/000 ریال پس از ثبت  قرارداد پرداخت  خواهد شد  و الباقی  مبلغ  قرارداد  به شرط  اخذ  رای قطعی مبنی بر ابطال سند رسمی  به شماره سریال201342 الف/96 مورخ 97/9/27شهرداری پرداخت  خواهد گردید. (بپیوست یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( 9 رای موافق تصویب شد)

بند دوم : لایحه شماره 13463/3 مورخ 1400/6/6 شهرداری قدس، پیرو نامه شماره 8460/3 مورخ 1400/4/6و عطف به نامه شماره 551/10 مورخ 1/6/1400 در خصوص  سنوات  پایان  خدمت بازنشستگی اعلام  می دارد  شهرداری قدس  برای آندسته  از مستخدمینی که با احتساب خدمت  سربازی با 30  سال  سابقه  شرایط بازنشستگی  آنان فراهم  می گردد، برابر  مجوز اخذ  شده از سوی  شورای اسلامی  شهرداری  بجای  پرداخت  30 سال سنوات  بازنشستگی  2 سال خدمت  سربازی  را کسر و 28 سال  سنوات  پایان خدمت  به کارکنان  پرداخت  می نموده  که در این  خصوص  به منظور  اجرای  دقیق قوانین و مقررات  شهرداری قدس  طی نامه شماره 30792 مورخ 23/1/1400 از مدیر  کل دفتر  نوسازی  و تحول اداری  و فناوری  اطلاعات  سازمان  شهرداریها  و دهیاریهای کشور  استعلام  که در پاسخ  طی نامه  شماره 5770 مورخ 15/2/1400 مطابق تصاویر  به شهرداری  ابلاغ گردیده  صرفنظر از پرداخت  و عدم پرداخت  کسور بازنشستگی  ایام خدمت  نظام وظیفه  در پاداش  خدمت  مستخدم  محاسبه می گردد ، که در این خصوص  شهرداری قدس  درخواست نموده از آنجاییکه  حسب ضوابط  و مقررات  مستخدمی که دارای 30 سال سابقه خدمت  در شهرداری می باشد سنوات  و پاداش  پایان  خدمت اصلاح و بجای 28 سال 30  سال محاسبه  و پرداخت  گردد. (بپیوست یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 7 رای موافق تصویب شد)

بند سوم : لایحه شماره 13422/3 مورخ1400/6/6 شهرداری قدس،  در نظر دارد  همچون سنوات  گذشته  با رعایت  صرفه و صلاح  شهرداری  و به استناد  مجوزهای  شماره 10-661 مورخ97/4/17و102488 مورخ98/10/27 هزینه  ایام خدمت  سربازی  را دارند  نزد سازمان  تامین اجتماعی  از ردیف 40154 وظیفه خدمات  شهری اقدام و نسبت  به بازنشستگی  آنان اقدام  نماید ، لذا برابر  مجوزهای  مورد اشاره  شهرداری  از سال  1397  لغایت  پایان سال 1399 ضمن پرداخت  هزینه ایام  خدمت  سربازی  از محل  اعتبارات  شهرداری  نسبت  به سیر  مراحل بازنشستگی  حدوداً  200 نفر  اقدام نموده  لیکن  برای سال  1400  تاکنون  مجوزی صادر نگردیده  و رویه فوق  عرف کارگاه  تلقی  گردیده  و از طرفی  بدون پرداخت  هزینه  ایام خدمت  سربازی  و مطابق  ضوابط  و مقررات  برای کارکنان  کمتر از 30  سال سابقه  خدمت  که به سن 60  سال  سن نرسیده اند  امکان صدور حکم بازنشستگی  میسر  نمی باشد  لذا استدعا  دارد  همچون سنوات  گذشته  مقرر فرمایند آندسته از  کارکنانی  که در سالهای  1400 و 1401  در صورت  پرداخت هزینه  ایام خدمت نظام  وظیفه  شراط بازنشستگی  را پیدا می نماید  ، شهرداری قدس در نظر دارد  برای مدت  2 سال  با هزینه ای بالغ  بر5/000/000/000  ریال  معادل  پانصد  میلیون تومان  بابت هزینه  خدمت  سربازی  از ردیف 40194 وظیفه خدمات  شهری نزد  سازمان تامین اجتماعی  اقدام  تا ضمن  کاهش هزینه  های حقوق  و دستمزد ، بیمه  مالیات  و.. ضمن بازنشستگی  تعدادی از کارکنان  نسبت  به تعدیل  نیروی  انسانی  مازاد  بر چارت سازمانی  بویژه کارکنان رده  کارگری  که در چارت  سازمانی  جدید  پست  کارگری پیش بینی  نگردیده اقدام  لازم  معمول گردد. (بپیوست یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 7 رای موافق تصویب شد) 

بند چهارم : لایحه شماره 12751/3 مورخ1400/5/26 شهرداری قدس،پیرو نامه شماره 7106/3 مورخ 1400/3/24 شهرداری بازگشت به نامه شماره 480-10 مورخ 1400/5/16 درخصوص افتتاح حساب جهت راه اندازی شهرداری منطقه 3 ، پیشنهاد افتتاح حساب های بانکی به استناد تبصره ذیل بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 ونیز بند ه و ماده  7  دستورالعمل خزانه داری درشهرداریها ابلاغیه وزارت کشور به شماره 25459-20/2/1396 صورت پذیرفته است ولازم بذکر است که افتتاح شهرداری منطقه 3 باتصویب وزارت کشور مطابق با چارت سازمانی شهرداری همراه بوده است.( با 7 رای موافق تصویب شد) 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0