يکشنبه, 25 مهر 1400
مصوبات 1400/6/10

بند یکم : لایحه شماره 13462/3 مورخ 1400/6/6 شهرداری قدس ، با توجه به درخواست رئیس سازمان آتش نشانی شهرستان قدس مبنی بر قدردانی از تلاش های شبانه روزی 86 نفر از پرسنل آتش نشانی در ایام کرونا در ضد عفونی اماکن و معابر و مراکز واکسیناسیون و به مناسبت 7 مهر روز آتش نشان ، در نظر دارد تا نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/20 ریال به هر یک از پرسنل طبق لیست و جمعاً به مبلغ 1/720/000/000 ریال از محل اعتبارات ردیف 110208 مصارف اقتصادی اقدام نماید.(یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد) ( 9 رای موافق تصویب شد)

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0