پنج‌شنبه, 10 آذر 1401
مصوبات 1400/6/14

بند یکم : جناب آقای محسن چیبایی آقا گلی پس از رای گیری مخفی با 6 رای موافق بعنوان شهردار شهرقدس انتخاب گردید .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0