پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رئیس شورای اسلامی شهرقدس

مهندس سعید ندیری

رئیس شورای اسلامی شهر قدس


شهردار

مهندس سعید شهلی

شهردار قدس


رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس

اخبار
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۱۲۳۰۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۹
کد خبر : ۱۲۳۰۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۵
کد خبر : ۱۲۳۰۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۷
صفحه1از1,672123456...1672.بعدي.برو

تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۳
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۱
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۲
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۶
صفحه1از152123456...152.بعدي.برو
نمایی از شهررسانه


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0