پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رئیس شورای اسلامی شهرقدس

مهندس حسینعلی مقدم

رئیس شورای اسلامی شهر قدس


شهردار

مهندس سعید شهلی

شهردار قدس


رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس

اخبار
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۱۱۷۷۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ 
 | 
تعداد بازدید : ۸
کد خبر : ۱۱۷۷۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۲
کد خبر : ۱۱۷۷۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۰
کد خبر : ۱۱۷۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۱
صفحه1از1,715123456...1715.بعدي.برو

تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۹
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۸۳
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ 
 | 
تعداد بازدید : ۸۶
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ 
 | 
تعداد بازدید : ۸۷
صفحه1از143123456...143.بعدي.برو
نمایی از شهررسانه


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0